W dniu 13 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym gminy Oświęcim. Tego dnia w sali widowiskowej Domu Ludowego w Grojcu zebrali się przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, fundacji i ludowych klubów sportowych. Radni i sołtysi spotkali się z przedsiębiorcami , duchownymi, a także pracownikami urzędów, spółek, instytucji i placówek działających na terenie oświęcimskiej gminy. W trakcie oficjalnych wystąpień głos zabrał również senator Andrzej Pająk, który podkreślił, że miniony rok był szczególny głównie za sprawą 1050 rocznicy chrztu Polski.

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno - Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka "Solidarności", byłego wicepremiera. Senat przyjął bez poprawek przygotowaną przez rząd ustawę budżetową na rok 2017. Głównym celem polityki budżetowej jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. Oto podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy - 3,6 proc., średnioroczna inflacja - 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc. a wzrost prywatnej konsumpcji (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) - 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 2,9 proc. produktu krajowego brutto. Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa 12 stycznia.

Więcej…

 

W sobotę 7 stycznia 2017 r. w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowany został tradycyjny opłatek Prawa i Sprawiedliwości, który w tym roku był jednocześnie spotkaniem z premier Beatą Szydło. W spotkaniu z premier wzięło udział ponad 200 osób, nie zabrakło także senatora Andrzeja Pająka oraz posłów Marka Polaka, Jarosława Szlachetki oraz Zbigniewa Biernata. W tym dniu do Kalwarii Zebrzydowskiej zjechali działacze i sympatycy PiS z całego okręgu wyborczego nr 12, czyli z powiatów wadowickiego, myślenickiego, suskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego. Spotkanie z premier poprzedziła Msza Święta odprawiona przez kustosza sanktuarium. Po nabożeństwie uczestnicy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

 

Jedenaście zespołów piłkarskich rywalizowało w sobotę 7 stycznia 2017 r. w Zawoi o Puchar Senatora Andrzeja Pająka podczas XV Turnieju Noworocznego Młodzików Clico Cup. W dwóch grupach grano systemem każdy z każdym. Po kilkugodzinnej rywalizacji zwycięzcą zawodów została drużyna Pobiedr Paszkówka, którą uhonorowano pucharem ufundowanym przez senatora Andrzeja Pająka.

Wyniki Turnieju:

Więcej…

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch, goszczący na sesji rady powiatu, przekazał dyrektorowi suskiego ZOZ-u , w obecności m.in. senatora Andrzeja Pająka i starosty Józefa Bałosa i, kluczyki do nowego ambulansu sanitarnego. Nowa karetka trafiła już do jordanowskiego punktu Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego i służyć będzie głównie mieszkańcom miasta oraz gmin Jordanów i Bystra-Sidzina jako karetka z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego.

 

W środę 28 grudnia 2016 r. oficjalnie otwarto nową trasę Wieprz – Nidek – Witkowice. Uroczystego otwarcia symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali: Senator RP Andrzej Pająk, wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wadowicki Bartosz Kaliński oraz wójt gminy Wieprz Małgorzata Chrapek. Oprócz ww. gości, w uroczystości wzięli udział również m.in.: radni powiatowi, radni gminni, harcerze, Koło Gospodyń Wiejskich w Nidku, a także wielu mieszkańców Nidku oraz Wieprza, którzy chcieli w ten sposób podziękować samorządowcom za tę inwestycję. Łączny koszt prac wyniósł ponad 3,1 mln zł. Połowę tej kwoty – prawie 1,5 mln zł – Powiat Wadowicki otrzymał z budżetu państwa. Pozostałe środki – po ok. 840 tys. zł – pochodzą z budżetów: Powiatu oraz Gminy Wieprz, która przekazała je w ramach umowy partnerskiej.

 

W dniu 21 grudnia 2016 r. zakończyło się 32. sześciodniowe posiedzenie Senatu. Podczas 32. posiedzenia Izba rozpatrzyła 29 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też 5 uchwał okolicznościowych, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, a także zmieniła przepisy swojego regulaminu i skład komisji. Przed przystąpieniem do obrad Senat minutą ciszy uczcił zmarłego 7 grudnia 2016 r. polskiego działacza na Litwie Jana Mincewicza.

Więcej…

 

W niedzielę 18 grudnia 2016 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w jubileuszu stulecia powstania chóru męskiego „Żaby” w Chrzanowie. Z tej okazji przekazał na ręce prezesa chóru list okolicznościowy skierowany do całej społeczności chóru.

 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp

Tam ludzie dobre serca mają

Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”

J.W. Goethe

Słowa niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethe doskonale pasują dzisiaj do członków chrzanowskiego Chóru Męskiego „Żaby”, artystów, którzy tak pięknie śpiewają i to już od stu lat. Gdzie usłyszysz piękny śpiew tam się zatrzymaj, tam ludzie dobre serca mają, bo tylko ludzie dobrzy mogą takie piękno dać innym. Gdzie Wasz początek, Wasze narodziny? Przychodzicie na świat w 1916 roku, kiedy Polski nie ma na mapie Europy, a polska kultura jest zniszczona przez lata zaborów, gdy likwidowane były wszelkie objawy patriotyzmu. Tymczasem Wasz chór od początku istnienia brał czynny udział w życiu kulturalnym regionu, uczestniczył również w akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku, w ramach której, w 1921 roku dał uroczysty koncert w Pszczynie z okazji powitania wkraczających wojsk polskich.

Dlatego w pierwszej kolejności pragnę oddać hołd tym, którzy ten chór założyli, tym którzy wtedy śpiewali. W tych trudnych czasach jego członkowie podnosili ludzi na duchu, poprzez śpiew wlewali w serca nadzieję i pobudzali do patriotycznego czynu. Dziękuję i wyrażam uznanie oraz szacunek dla całych zastępów śpiewaków, którzy przez ten stuletni okres czynili to, co pierwsi członkowie chóru. Dawali słuchaczom wzniosłe przeżycia, śpiew, który nie degraduje, ale przenosi człowieka na niebiańskie polany i dodaje siły do zmagania się z życiem, uszlachetnia i pobudza człowieka swoim pięknem do czynienia dobra.

Więcej…

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2017    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting