Poprzednia wersja

W niedzielne popołudnie 17 marca 2024 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radoczy odbył Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych przygotowany przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice wspólnie z sześcioma Kołami Gospodyń Wiejskich. Tegoroczny pokaz zgromadził liczne grono gości, wśród których był także Senator Andrzej Pająk. Pokaz został jak zwykle podzielony na dwie części. Po przemówieniach zaproszonych gości, w części artystycznej zebrani mogli zobaczyć montaż muzyczno-recytatorski przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły oraz występy wokalne zespołów śpiewaczych „Radoczanki” z Radoczy, „Biesiada” z Tomic, „Woźniczanki” z Woźnik i „Wesołe Gosposie” z Witanowic. Druga część rozpoczęła się od podziękowań dla wszystkich Kół, których potrawy ozdobiły świąteczny stół. Wielkanocne spotkanie zakończono degustacją ponad 100 potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tomice.