Poprzednia wersja

W dniu 10 marca 2024 r. Kalwaria Zebrzydowska gościła małopolskich sołtysów. Organizatorami uroczystości byli: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gmina Kalwaria Zebrzydowska. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa, po której nastąpił przemarsz uczestników do sali Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, któremu towarzyszyła kalwaryjska Orkiestra Dęta. W czasie uroczystości odznaczono Krzyżem Małopolski: srebrnym Krystynę Mirochę Sołtys Sołectwa Zarzyce Małe, natomiast złotą odznaką Piotra Żabeckiego Sołtysa Sołectwa Brody, Pawła Odrobinę Sołtysa Sołectwa Barwałd Średni, Zbigniewa Orzechowskiego wieloletniego Sołtysa Sołectwa Glew, Elżbietę Rzepę Wieloletnią Sołtys Sołectwa Porąbka Uszewska, Tadeusza Hebdę Sołtysa Sołectwa Jastew, Karola Piwowarskiego Sołtysa Sołectwa Maszkienice.