Poprzednia wersja

W dniu 7 czerwca 2013 roku w suskim zamku odbyły się uroczystości jubileuszowe 30-lecia Szpitala Rejonowego im. Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej. W obchodach wziął udział senator Andrzej Pająk, który w swoim wystąpieniu przekazał całej społeczności szpitalnej gratulacje z okazji dostojnego jubileuszu, jak również złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Tego dnia w Sali Rycerskiej suskiego zamku nie zabrakło licznych delegacji władz wojewódzkich, samorządowych, służb, inspekcji i straży. W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe.                                                 f

oto. Wojciech Matusik

Treść listu gratulacyjnego Andrzeja Pająka

Z okazji Jubileuszu 30–lecia Szpitala Rejonowego im. dr Jana Gawlika w Suchej Beskidzkiej proszę przyjąć wyrazy uznania i najszczersze gratulacje. Ten jubileusz jest możliwy dzięki ludziom, którzy na przestrzeni wielu lat udzielali wsparcia, zapewniali opiekę medyczną oraz traktowali pomoc innym, nie tylko jako realizację służbowego obowiązku, ale także jako misję. Dziękuję całemu kierownictwu i wszystkim pracownikom Szpitala za codzienny wysiłek i zmaganie się z niełatwymi problemami zarówno pacjentów, jak i służby zdrowia, które w aktualnej dobie są szczególnie uciążliwe.

Ufam, że 30. rocznica powstania placówki będzie swoistą okazją do refleksji nad przyszłością Szpitala, a zarazem podstawą do dalszej budowy jego chlubnej historii. Na przestrzeni minionych 30 lat Szpital systematycznie się doskonalił, umiejętnie dostosowując się do zmian, które z jednej strony nastąpiły w systemie prawno-finansowym powiązanym z reformą ochrony zdrowia, z drugiej zaś związane były one bezpośrednio z rozwojem świadczonych usług. Profesjonalizm, doświadczenie oraz trud, jaki włożyliście Państwo w służbę pacjentom zasługuje na najgłębsze wyrazy szacunku oraz poważania. Jestem zdania, że liczne słowa uznania ze strony pacjentów stanowią dobitne potwierdzenie Państwa umiejętności, efektywności działania oraz są wyrazem pochwały dla Państwa kompetencji i niekwestionowanego społecznego dorobku.


Życzę Państwu dalszego wspaniałego i dynamicznego rozwoju. Niech służba w Szpitalu o kilkudziesięcioletniej tradycji, będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i zadowolenia z osiąganych wyników. Jestem przekonany, że placówka będzie w kolejnych latach kontynuowała wysokie standardy obsługi pacjentów, a jej wyposażenie będzie systematycznie modernizowane, tak aby sprostać zmieniającym się w szybkim tempie warunkom świadczenia usług medycznych.

Z podziękowaniem za zaangażowanie i włożony trud w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, życzę wszystkim pracownikom Szpitala wszelkiej pomyślności i jednocześnie składam raz jeszcze serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pająk

Senator RP