Poprzednia wersja

W sobotę 17 listopada 2012r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 80-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce. Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów, działa od 1932 roku. Jednym z gości Gospodyń był wieloletni starosta suski, a obecnie senator RP Andrzej Pająk.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Świętej w Bieńkówce sprawowaną w intencji Jubilatek przez Ks. Proboszcza Rolanda Hopciasia, po której zaproszeni goście udali się do Domu Wiejskiego na dalsze obchody Jubileuszu. Zgromadzeni na uroczystości goście przekazali na ręce przewodniczącej Pani Marianny Jończyk życzenia, listy gratulacyjne, podziękowania, wiązanki kwiatów oraz upominki. Senator Andrzej Pająk podkreślił jak ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym swojej „małej Ojczyzny” pełni Koło Gospodyń Wiejskich i życzył dalszych wielu lat wspaniałej i prężnej działalności. W podziękowaniu za współpracę zaproszono gości na poczęstunek i jubileuszowy tort, a następnie uroczystość uświetnił jubileuszowy występ członkiń KGW oraz zespół „Baciarki” z Szczyrku.