Poprzednia wersja

W niedzielę 15 lutego 2015 r. w Zawoi uroczyście otwarte zostało Centrum Górskie Korona Ziemi. Na uroczystości zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który jednak dzień wcześniej podczas podsumowania akcji „Parlament na szczyt dla dzieci” przekazał prezesowi spółki Korona Ziemi Bartoszowi Krawczakowi okolicznościowy list gratulacyjny.


Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na ceremonię oficjalnego otwarcia Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi. Niestety z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki zawodowe nie mogę wziąć udziału w uroczystości, tym samym pragnę na Pana ręce przekazać list okolicznościowy.

Z okazji otwarcia pierwszego w Polsce Centrum Górskiego Korona Ziemi składam Panu Prezesowi i całej społeczności Centrum szczere gratulacje i życzenia sukcesów w bieżącej działalności jednostki. To unikatowe przedsięwzięcie stanowi niezwykle ważne ogniwo dla kultywowania i poznawania historii, tradycji i wszechstronnej wiedzy z szerokiego zakresu aktywności wysokogórskiej. Imponująca różnorodność eksponatów wzbogaca wiedzę na temat dziedzictwa i niezwykłego wkładu Polaków w rozwój światowego himalaizmu i eksploracji kuli ziemskiej.

Dzięki Centrum przeszłość i teraźniejszość zdobywania gór zostanie przybliżona zarówno mieszkańcom mojej rodzinnej Zawoi, powiatu suskiego, jak również przybyłym w nasze strony gościom. Dokumentując historię i dokonania zdobywców najwyższych szczytów świata, utrwalają Państwo dziedzictwo ku pamięci przyszłych pokoleń, jednocześnie umożliwiając zwiedzającym niezwykłą podróż w czasie.

Życzę wszystkim pracownikom, współpracownikom i wszystkim osobom wspierającym działalność Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi sukcesów i wytrwałości, a nade wszystko aprobaty i życzliwości ze strony odwiedzających.

Jestem przekonany, że dzięki Państwa niezwykłej pasji i zaangażowaniu działalność Centrum przynosić będzie radość i satysfakcję zarówno pracownikom, jak i zwiedzającym, a przygotowywane wystawy spotykać się będą z niegasnącym zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku