Poprzednia wersja

W dniu 1 lutego 2015 r. w OSP Skawica odbyła się uroczystość 10-lecia Zespołu Regionalnego „Zbójnik”. Inicjatorami uroczystości byli Radni oraz Rada Sołecka w Skawicy Centrum. Wśród gości uroczystości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. W ciągu 10 lat przez zespół przewinęło się prawie 100 osób, a obecny skład tworzą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Skawicy oraz ich starsi koledzy będący w szkole średniej. Repertuar grupy oparty jest głównie na folklorze babiogórskim. Kultywuje autentyczny taniec i śpiew naszego regionu, mocno związany z obrzędami i zwyczajami rodzinnymi, pokazuje relacje i wartości naszych przodków. Na uroczystość zostali zaproszeni obecni jak i byli członkowie zespołu wraz z rodzicami, samorządowcy oraz przedstawiciele miejscowych stowarzyszeń i organizacji. Cały Jubileusz przebiegał w atmosferze podziękowań, wspomnień i wzruszeń. Nie zabrakło występów „Zbójnika” jak i kapeli góralskiej „Okovita”.

Andrzej Pająk w swoim wystąpieniu złożył całej społeczności Zespołu serdeczne życzenia:


Z okazji 10 – lecia istnienia Zespołu Regionalnego „Zbójnik” i działania obfitującego w sukcesy, pragnę na Pani ręce przekazać słowa podziękowania i uznania za całokształt działalności. Kieruję je do tych, którzy podjęli decyzję o utworzeniu Zespołu oraz tą myśl wcielili w życie. Adresatami słów wdzięczności i szacunku niech się poczuwa młodzież, która w tym Zespole tańczy i śpiewa oraz ci, dzięki którym Zespół może funkcjonować.

Społeczeństwo trwa, rozwija się, gdy żyje w nim przeszłość, tradycja, historia, jest ono również gwarantem przekazywania życiodajnych sił tym, którzy przyjdą po nas – następnym pokoleniom. Pięknie to ujmuje poeta Adam Asnyk:

Zmarłych pokoleń idealna sfera

W żywej ludzkości wieczne ma siedlisko,

A grób proroka, mędrca, bohatera

Jasnych żywotów staje się kołyską.

Zawsze z tej samej życiodajnej strugi

Czerpiemy napój, co pragnienie gasi;

Żywi nas zasób pracy plemion długiej,

Ich miłość, sława, istnienie nam krasi;

A z naszych czynów i z naszej zasługi

Korzystać będą znów następcy nasi.

Przejęliście od tych, którzy byli przed nami to, co było piękne, szlachetne, to, co było ich tradycją i dorobkiem: śpiew, muzykę, tańce, obrzędy, by nimi się wzbogacić i czynić bogatszymi w przeżycia tych, którzy Was oglądają i słuchają. Sami stawaliście się bogatsi i dojrzalsi duchowo, zakorzenialiście się głębiej w przeszłości oraz historii tej lokalnej społeczności i pomogliście mieszkańcom Skawicy wzbogacić się o te same przeżycia i doświadczenia.

Ukazujcie ten dorobek przez następne dziesięciolecia, przyciągajcie dalej do siebie młode pokolenie, niech nigdy nie braknie tych, którzy Wam pomogą i będą rozumieć takie działanie. Jest to działanie piękne, szlachetne i wychowujące, bo trzeba to przekazać tym, którzy przyjdą po nas, a oni na pewno, tak jak my, będą pragnęli pożywiać się pięknem, dobrem, miłością i wiarą.

Tej wdzięczności, zrozumienia i szacunku od współczesnych, jak i od tych, którzy przyjdą i będą się karmić kulturą babiogórską życzę Wam z całego serca i jeszcze raz dziękuję za zachowanie i przekazywanie tej kultury przez minione 10 lat działalności.