Poprzednia wersja

W piątkowe popołudnie 20 listopada 2015 r. mszą świętą w parafii św. Macieja w Andrychowie rozpoczęły się obchody 70 – lecia Małopolskiej Spółdzielni Handlowej w Andrychowie. Część oficjalna odbyła się w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który złożył prezesowi oraz wszystkim pracownikom okolicznościowe życzenia i gratulacje.

Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „Wizan” w Andrychowie (wcześniej działającej jako Gminna Spółdzielnia SCh) mam zaszczyt przekazać na Pańskie ręce najserdeczniejsze gratulacje. Tak wspaniały jubileusz to powód do wielkiej dumy i radości. Wyrazy uznania kieruję do wszystkich, którzy swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz sumienną pracą budowali przez lata sukces tej Spółdzielni. Są wśród nich członkowie kolejnych Zarządów, Rad Nadzorczych oraz Pracownicy Spółdzielni. Bogata i długoletnia tradycja spółdzielczości handlowej zasłużenie napawa Was dumą, zobowiązując jednocześnie do zachowania i pomnażania dorobku Waszych poprzedników.


Obchody tego znamienitego Jubileuszu to okazja do podsumowania efektów pracy wielu spółdzielców, pracowników i działaczy spółdzielczych, ludzi, którzy wpływali na kształt i rozwój tej Spółdzielni. Tradycja i zaufanie to siła napędowa wielu przedsięwzięć, a opieranie się na nich pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Gratulując Państwu dotychczasowych osiągnięć składam życzenia dalszego pomyślnego rozwoju, realizacji istotnych zamierzeń i planów, jak największej liczby zadowolonych klientów oraz wiele zapału i energii, niezbędnych do odnoszenia kolejnych sukcesów. Wszystkim Pracownikom życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełnienia osobistych marzeń.