Poprzednia wersja

W dniu 20 października 2015 r. Urząd Gminy w Zembrzycach zorganizował uroczystość jubileuszową dla 11 par odznaczonych Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się w budynku OSP w Zembrzycach. Wśród zaproszonych gości znalazł się także senator Andrzej Pająk, który przyłączył się do gorących gratulacji i życzeń. Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Łukasz Palarski. Uroczystość odbyła się w przyjemnej i podniosłej, oddającej rangę wydarzenia atmosferze. Po części oficjalnej były życzenia najbliższych, krewnych, był szampan i łzy wzruszenia.Jubileusz uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Marcówki oraz kapeli Pana Tadeusza Wojtanka z Zembrzyc.