Poprzednia wersja

Senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w gminie Zawoja, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. Złote Gody zainicjowano Mszą Świętą w intencji Jubilatów w kościele Parafialnym pw. Św. Klemensa w Zawoi Centrum, którą celebrowali wszyscy proboszczowie z terenu gminy Zawoja. W imieniu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego Dostojnym Jubilatom przekazali oni pisemne podziękowanie za długoletnie pożycie  małżeńskie i błogosławieństwo. Dalsza część uroczystości „ Złotych Godów” odbyła się w Pensjonacie Beskid, gdzie Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za wspólne przeżyte lata złożył Senator RP Andrzej Pająk. Ciepłe słowa również do Jubilatów skierowali  także Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk oraz Przewodniczący Rady Gminy Zawoja P. Stanisław Zajda. Następnie Wójt Gminy w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał aktu dekoracji medalami „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, oraz złożył życzenia i gratulacje Dostojnym Jubilatom. Miłym akcentem był tort jubileuszowy oraz toast, wzniesiony za zdrowie i pomyślność Dostojnych Jubilatów. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli swoim występem zespół regionalny Cieślica oraz zespół regionalny Juzyna.