Poprzednia wersja

W dniu 20 października 2022 r. w Zawoi odbyła się uroczystość  wręczenia  Medali za Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie, którą poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji Jubilatów. Dalsza część  uroczystości „ Złotych  Godów”  odbyła  się w  Pensjonacie Beskid, gdzie Jubilatom  najserdeczniejsze  życzenia, gratulacje  oraz  wyrazy  najwyższego uznania  za wspólne przeżyte lata   złożył  Senator RP Andrzej  Pająk. W imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji  medalami „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Wójt Gminy, który również złożył życzenia  i gratulacje Dostojnym Jubilatom. Miłym  akcentem  był tort  jubileuszowy oraz  toast, wzniesiony  za zdrowie  i pomyślność Dostojnych Jubilatów. Podczas  Mszy Świętej oraz uroczystości wręczenia odznaczeń  grał i śpiewał  Dziecięcy Zespół Regionalny Zbójnicy z Skawicy.