Poprzednia wersja

W dniu 21 marca br. w Stryszawie odbyła się uroczystość Złotych Godów, w której uczestniczył senator Andrzej Pająk. Wzięły w niej udział 24 pary z gminy Stryszawa, które we wspólnym gronie świętowały jubileusz Złotych Godów. Najpierw jubilaci wzięli udział w uroczystej mszy świętej, po której przejechali do restauracji Tequila Event w Kukowie, gdzie z inicjatywy wójta gminy Stryszawa Rafała Laska zorganizowano spotkanie okolicznościowe. Nie brakowało życzeń płynących od wójta gminy oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urszuli Gąsiorek, ponadto wszystkie pary otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz upominki rzeczowe ufundowane przez gminę.