Poprzednia wersja

W dniu 11 grudnia 2017 r. pary małżeńskie w gminie Zembrzyce świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Urząd Stanu Cywilnego w Zembrzycach przygotował na tę okazję uroczystość jubileuszową, której głównym punktem było wręczenie małżonkom medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie złożono Szanownym Jubilatom gratulacje, kwiaty oraz upominki. W uroczystości wziął udział senator Andrzej Pająk, który złożył jubilatom serdeczne życzenia z okazji Złotych Godów.