Poprzednia wersja

W dniu 18 marca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kuków podsumowujące rok 2016. W spotkaniu wziął udział senator Andrzej Pająk, który podziękował druhom z Kukowa za ich strażacki trud i życzył wszelkiej pomyślności w kolejnym roku. W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności za rok 2016 przez Prezesa, Naczelnika, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Opiekunów MDP oraz sprawozdanie finansowe, które przedstawił Skarbnik. Ponadto przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.