Poprzednia wersja

W dniu 17 grudnia 2017 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „KARPIK” w Graboszycach odbyła się impreza pod nazwą Zatorski Karp na Świątecznym Stole – Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych. Wydarzenie promujące Karpia Zatorskiego oraz produkty i marki lokalne Doliny Karpia współfinansowane było ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W prezentacji kulinarnej wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu oświęcimskiego, a wśród zaproszonych gości byli Senator RP Andrzej Pająk i poseł Zbigniew Biernat oraz burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin.