Poprzednia wersja

W piątek 28 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Zatorze wziął udział senator Andrzej Pająk.

Zatorska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w ciągu trzech lat. Gmina Zator pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Stało się to zarazem podczas pierwszego etapu prac budowlanych (koszt tej inwestycji wyniósł 18 474 645,81 złotych), jak i drugiego, rozpoczętego wiosną bieżącego roku (z kolei koszt całkowity tego zadania wyniósł 3 075 338,44 złotych).


Gospodarzem piątkowego wydarzenia był Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat, który po krótkim przemówieniu złożył na ręce Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i Prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego Krzysztofa Krzysztofiaka, podziękowania. Podczas konferencji prasowej głos zabrał Senator RP Andrzej Pająk, który podkreślił znaczenie nowo powstałej Strefy Aktywności Gospodarczej dla rozwoju gminy Zator i całego regionu oraz nie krył uznania w związku ze scaleniem niezwykle rozdrobnionych w Małopolsce działek. Podał przykład powiatu suskiego, którego był starostą, a w którym znajduje się tyle działek, ile w całym województwie warmińsko-mazurskim – 360 tysięcy.

Po zakończonej konferencji prasowej, uroczystość związana z otwarciem ZSAG przeniosła się na teren zakończonej inwestycji, gdzie po przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie strefy przez proboszcza parafii w Zatorze.