Poprzednia wersja

Senatorowie na posiedzeniu 9 września 2016 r. jednomyślnie przyjęli specustawę, która ma złagodzić skutki ekonomiczne wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Senatorowie rozpoczęli 25. posiedzenie od uczczenia minutą ciszy zmarłych w sierpniu br. byłych senatorów – Anny Kurskiej i Andrzeja Kralczyńskiego. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywodzi się z rządowego projektu. Zakłada ona wykup zdrowych świń od rolników ze strefy ochronnej, którzy nie mogą ich sprzedać na rynku, i przerobienie mięsa z tych świń na konserwy. Przewiduje ona, że zwierzęta, które osiągnęły wagę ubojową, byłyby skupowane przez zakłady przetwórcze po cenie nie niższej niż średnia rynkowa w regionie, a przed ubojem dwukrotnie badane na obecność ASF. Mięso ze zdrowych zwierząt byłoby przetwarzane w wysokiej temperaturze. Konserwy będą mogły kupić bez przetargu jednostki finansów publicznych na cele związane z ich działalnością, np. dla wojska lub na cele charytatywne. Produkty te znajdą się również w sprzedaży rynkowej. Ustawa ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.


Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej tworzy warunki do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.Przewiduje ona ułatwienia w komunikacji elektronicznej dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Tzw. rozporządzenie eIDAS ma doprowadzić do ujednolicenia usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwić wzajemne uznawanie przez kraju UE środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Oznacza to, że otrzymany w jednym kraju Unii Europejskiej identyfikator elektroniczny będzie pozwalał na uwierzytelnienie w różnych systemach teleinformatycznych w Unii. Unijne rozporządzenie znacznie poszerza także katalog usług zaufania – oprócz podpisów elektronicznych obejmie również e-pieczęci, e-doręczenia, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji (sprawdzenia ważności). Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania. Organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania będzie Minister Cyfryzacji. Do pełnego wdrożenia unijnego rozporządzenia konieczne będzie dostosowanie systemów informatycznych.