Poprzednia wersja

W dniu 13 stycznia 2016 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza. Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę. Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską i którego kadencja kończy się w 2019 r. W kolejnym punkcie porządku obrad Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. Wniosek tej treści został złożony przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę. Senat przeprowadził zmiany w składzie komisji senackich.