Poprzednia wersja

W dniu 6 marca 2020 r. odbyło sie 6. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono i przyjęto bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt rządowy). Zakłada ona m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza też rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Określa także m.in. zasady udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19. Zgodnie z ustawą, w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Senackie komisje zarekomendowały przyjęcie specustawy bez poprawek, by umożliwić realizowanie określonych działań, ale będą wnosiły o jej nowelizację – zaznaczyła senator, sprawozdawca połączonych komisji: Zrowia i Ustawodawczej Beata Małecka–Libera. „Nie chcąc blokować możliwości działania, zgadzamy się, by ustawę przyjąć bez poprawek, ale widzimy potrzebę zmian” – powiedziała.