Poprzednia wersja

Wieczorem 13 listopada 2015 r. zakończyło się inauguracyjne, dwudniowe posiedzenie Senatu. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji Senat powołał marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski, wicemarszałków i sekretarzy. Izba zmieniła swój regulamin i podjęła uchwały: w sprawie powołania komisji senackich oraz wyboru przewodniczących tych komisji. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada br.

Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała Komisja Infrastruktury. Komisja Gospodarki Narodowej natomiast będzie nosiła nazwę – Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Oznacza to, że w Senacie IX kadencji jest 16 komisji stałych, tak jak do tej pory.

Nowo powołane komisje i ich przewodniczący to:

· Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – przewodniczący Grzegorz Bierecki

· Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – przewodniczący Andrzej Stanisławek

· Komisja Infrastruktury – przewodniczący Stanisław Kogut

· Komisja Kultury i Środków Przekazu – przewodniczący Jerzy Fedorowicz

· Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – przewodniczący Kazimierz Wiatr

· Komisja Obrony Narodowej – przewodniczący Jarosław Rusiecki

· Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – przewodniczący Michał Seweryński

· Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – przewodniczący Sławomir Rybicki ( komisja i jej przewodniczący zostali powołani pierwszego dnia obrad)

· Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – przewodniczący Jarosław Duda

· Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Jerzy Chróścikowski

· Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – przewodniczący Piotr Zientarski, zastępca przewodniczącego – Andrzej Pająk

· Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – przewodnicząca Janina Sagatowska

· Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – przewodniczący Marek Rocki

· Komisja Środowiska – przewodniczący Zdzisław Pupa

· Komisja Ustawodawcza – przewodniczący Bohdan Paszkowski

· Komisja Zdrowia – przewodniczący Waldemar Kraska

Pierwszego dnia Izba wybrała marszałka Senatu, którym został senator Stanisław Karczewski oraz czterech wicemarszałków: Adama Bielana, Grzegorza Czeleja, Marię Koc (reprezentujących Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdana Borusewicza (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska).

Senat powołał na sekretarzy: Rafała Ambrozika, Roberta Dowhana, Arkadiusza Grabowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Marka Pęka, Waldemara Sługockiego, Aleksandra Szweda, Jerzego Wcisłę.

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji zwołał i otworzył prezydent Andrzej Duda. Powiedział on, że Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej i niepodległej Polski. Obrady inauguracyjne poprowadził marszałek senior Michał Seweryński.