Poprzednia wersja

W dniu 10 grudnia 2015 r. zakończyło się 4. posiedzenie Senatu. Izba wybrała senatorów Marka Pęka i Aleksandra Szweda na członków Krajowej Rady Prokuratury. Senatorowie wybrali też senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował o wygaszeniu mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego w związku z powołaniem go na wojewodę podlaskiego.

Senatorowie do KRP wybierani są na okres trwania kadencji Senatu; mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, a w razie upływu kadencji Senatu mandat wygasa wraz z wyborem członków KRP przez Senat następnej kadencji. W terminie wyznaczonym przez marszałka Senatu – do 30 listopada br. wpłynęły wnioski w sprawie wyboru następujących kandydatów: senatora Marka Pęka i senatora Aleksandra Szweda. Do tej pory z ramienia Senatu w Krajowej Radzie Prokuratury zasiadali Zbigniew Meres i Sławomir Preiss, którzy zostali wybrani 21 grudnia 2011 r. W skład KRP wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów wybranych przez prokuratorów apelacyjnych.

W związku z wygaszeniem mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, który był zgłoszony jako kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa, punkt przewidujący wybór kandydatów Senatu do Rady został przesunięty na kolejne posiedzenie. Marszałek Karczewski poinformował o przywróceniu terminu na zgłaszanie kandydatur do KRS.