Poprzednia wersja

W niedzielę 30 czerwca 2013r. zakończył się trzydniowy kongres Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu, które odbyło się w hali wystawowej Expo Silesia w Sosnowu udział wziął senator Andrzej Pająk, a także pozostali parlamentarzyści z okręgu chrzanowskiego, na czele z panią prezes Beatą Szydło, a także posłami Krzysztofem Szczerskim, Markiem Łatasem oraz Markiem Polakiem. Na sali obrad nie zabrakło także delegatów z powiatów chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego wybranych wcześniej w wyborach okręgowych.


Najważniejszym punktem Kongresu był wybór prezesa partii. W tajnym głosowaniu delegaci powierzyli tę funkcję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który uzyskał 1131 głosów. Kongres wybrał także członków Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz dokonał zmian w statucie partii. Bardzo ważnym elementem IV Kongresu PiS była dyskusja programowa. Rozpoczęła się już w piątek, w Katowicach debatą o Śląsku. W trakcie Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży. Kongres zakończył się w niedzielę, Mszą Świętą w katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla. Po Mszy, prezes Jarosław Kaczyński wraz z delegatami złożył kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego i lidera przedwojennej Chrześcijańskiej Demokracji oraz pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kongres jest najwyższą władzą partii Prawo i Sprawiedliwość. Zwoływany jest przez Prezesa PiS. W trakcie kadencji, mogą odbywać się kolejne posiedzenia Kongresu. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy między innymi: uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii, przyjęcie deklaracji ideowej, wybór władz (Prezesa, Prezesa Honorowego, Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego).