Poprzednia wersja

Wody Polskie zakończyły inwestycje na Węźle Oświęcimskim. Kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej obejmuje zmodernizowane wały i nową pompownię.  Na terenie gminy Oświęcim wykonane zostały dwa zadania inwestycyjne. Rozbudowa prawostronnych obwałowań Wisły oraz obwałowań potoku Pławianka, a także budowa pompowni wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Brzezinki i Pław, natomiast w Broszkowicach podwyższone i zmodernizowane zostały prawy wał Wisły oraz lewy wał Soły. Z okazji zakończenia inwestycji na Węźle Oświęcimskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało 15 listopada 2021 r. konferencję na przejeździe wałowym w Broszkowicach. Wzięli w niej udział m.in. prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, senator RP Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora. Trwające dwa i pół roku roboty na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego kosztowały prawie 70 mln zł. Ich celem jest ochrona przeciwpowodziowa blisko 12 tys. mieszkańców i ich mienia, a także terenów przemysłowych i rolniczych. Położone tu są również obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000. Inwestycja zwiększa również bezpieczeństwo powodziowe w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau stanowiącego dziedzictwo kulturowe o uniwersalnym znaczeniu.