Poprzednia wersja

W dniach 14 – 16 września 2018 r. w Suczawie i okolicy odbyły się jubileuszowe XX Dni Polskie, w których udział wziął senator Andrzej Pająk.  W ramach programu zorganizowano sympozjum na temat relacji polsko – rumuńskich na przestrzeni wieków. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także goście reprezentujący inne narodowości.

Dni Polskie rozpoczęto otwarciem wystawy w Muzeum Historycznym w Suczawie pt. „Polki i Rumunki, które zmieniły świat”, która przypomina i upamiętnia ciekawe postacie przedstawicielek z historii obu krajów. Otwarta została również wystawa fotografii Władysława Kubienia pt. „RO mania”. W ramach dwudniowego sympozjum pt. „Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski w Wielkiego Zjednoczenia Rumunii” specjaliści z Polski i Rumunii omówili stosunki polsko – rumuńskie związane również z historią, kulturą, tradycją i sprawami społecznymi Bukowiny na przestrzeni wieków. Zaprezentowano najnowsze książki i wydawnictwa poświęcone tematyce polsko – rumuńskiej wydane w Polsce i Rumunii.

W dniu 16 września w Nowym Sołońcu odbyły się dożynki, które rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną przez polskich księży pełniących posługę na Bukowinie. Na dziedzińcu Domu Polskiego przygotowana została wystawa plonów i specjałów kulinarnych typowych dla Bukowiny. Podczas pikniku wystąpiły miejscowy zespół polonijny „Sołonczanka” z Nowego Sołońca oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Straży Pożarnej ze Skawy i folkrockowy zespół „Pieczarki”. W dożynkach uczestniczyła bukowińska Polonia ze wszystkich skupisk polonijnych Bukowiny oraz delegacje kilku regionów Rumunii.