Poprzednia wersja

W dniu 28 marca 2015 r., w przeddzień Niedzieli Palmowej w Bieńkówce odbył się XI Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych, którego organizatorem tradycyjnie już była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy w Budzowie. Wśród gości imprezy był senator Andrzej Pająk, który złożył serdeczne życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym. W konkursie wzięło udział kilkanaście kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu suskiego. Panie reprezentujące poszczególne gminy i sołectwa przygotowały stoły zastawione tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, a także zaprezentowały wielkanocne palmy.