Poprzednia wersja

We wtorek 15 października 2019 r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej otwarto wyjątkową wystawę fotografii Marcina Szpądrowskiego „Tożsamość – fotografią pisana”. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk. Prezentowana w Wadowickiej Bibliotece Publicznej wystawa składa się z ponad 40 zestawów fotografii, wykonanych podczas niezwykle ważnych wydarzeń w Częstochowie, Warszawie, Krakowie i Oświęcimiu, które połączyły Polaków i skłoniły do refleksji nad swoim życiem oraz tożsamością. Motywem spajającym większość zdjęć jest Jasna Góra. Prezentowane fotografie dokumentują jasnogórskie pielgrzymki (m.in. wojskowych, motocyklistów, kibiców, Żołnierzy Wyklętych), różnego rodzaju uroczystości oraz festiwale muzyki sakralnej. Na ekspozycji można podziwiać też zdjęcia wykonane w dniu śmierci Papieża Jana Pawła II oraz podczas 73. Rocznicy Wyzwolenia Niemieckiego Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas wernisażu Andrzej Pająk przypomniał zgromadzonym gościom, jak ważne jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i pamiętanie o swoich korzeniach. Podczas wernisażu przytoczono także słowa Lecha Kaczyńskiego z dnia 11 września 2007r., stanowiące motto prezentowanej wystawy: „Musimy pielęgnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej historii, musimy pamiętać o swojej tożsamości. Tożsamości ciekawej, niepowtarzalnej, na którą złożyły się nasze skomplikowane dzieje.”