Poprzednia wersja

Tegoroczna gala wręczenia Laurów Babiogórskich odbyła się w dniu 15 grudnia 2023 r. w Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy w Zawoi. Włodarze poszczególnych gmin honorowali wyróżnieniem laureatów, których kandydatury zatwierdzone zostały przez Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia). Laury Babiogórskie przyznawane są za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. Każda gmina, która jest członkiem SGB może zgłaszać kandydatów do wyróżnienia ze swojego terenu. Gratulacje wszystkim wyróżnionym przekazał senator Andrzej Pająk, współzałożyciel i pierwszy Gazda SGB, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę tradycji, kultury i pamięci w bieżącej egzystencji każdego człowieka, a w szczególności mieszkańców gmin leżących pod Babią Górą.