Poprzednia wersja

W środę 9 listopada 2022 r. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.  W wydarzeniu udział wziął senator Andrzej Pająk, a także posłowie Filip Kaczyński i Władysław Kurowski, starosta suski Józef Bałos, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Paweł Żaba, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu suskiego oraz druhny i druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podczas uroczystości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suskiego wręczono 35 promes na kwotę blisko 158,5 tys. zł w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrzny i Administracji, która została podzielona proporcjonalnie do ilości członków MDP i przeznaczona zostanie na zakup sprzętu lub umundurowania dla członków MDP.