Poprzednia wersja

W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. w Skansenie – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie wojewoda małopolski Łukasz Kmita wspólnie z parlamentarzystami: senatorem Andrzejem Pająkiem oraz posłami Rafałem Bochenkiem i Filipem Kaczyńskim oraz senatorem Andrzejem Pająkiem wręczył samorządowcom z powiatu suskiego symboliczne czeki potwierdzające przyznane środki z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który pozwoli na realizację 19 zadań na terenie powiatu suskiego. Do 10 jednostek samorządu terytorialnego trafi kwota 89 688 329 zł.

– Nie ulega wątpliwości, że dla mnie jest to wyjątkowo radosny dzień. Po tych terenach jeszcze jako wójt i starosta dość się nachodziłem i takiego wsparcia nigdy nie było, dlatego tak bardzo cieszy mnie to dzisiejsze wsparcie, które otrzymują samorządowcy. Sumy, które państwo otrzymacie, są imponujące. Muszę powiedzieć, że jako samorządowiec nigdy takiej kwoty nie dostałem. To ogromny zastrzyk. Moim życzeniem jest, aby te inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane – mówił senator Andrzej Pająk.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje, m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.