Poprzednia wersja

W dniu 20 listopada 2022 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się degustacja potraw kulinarnych  przygotowanych przez 16 Kół Gospodyń Wiejskich rywalizujących o możliwość reprezentacji Małopolski podczas finału krajowego „Bitwy Regionów”. Celem konkursu jest kultywowanie  kuchni regionalnej i lokalnego folkloru, promocja polskiej żywności oraz szerzenie patriotyzmu konsumenckiego. Gościem wydarzenia był Senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk, jak również przedstawiciele instytucji okołorolniczych. Parlamentarzysta serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za kultywowanie bogactwa i różnorodności małopolskiej wsi.