Poprzednia wersja

Tegoroczna małopolska wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 miała miejsce w Zasani, gdzie odbywał się jubileusz 100-lecia szkoły podstawowej. Była to też okazja do przedstawienia jej patrona – króla Kazimierza III Wielkiego. W uroczystościach uczestniczyli senator Andrzej Pająk, parlamentarzyści, wojewoda małopolski Józef Pilch, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak oraz przedstawiciele kuratorium i władz samorządowych.