Poprzednia wersja

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty apel z okazji włączenia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości wziął udział Senator Andrzej Pająk oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak. Apel rozpoczął się meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości nadbryg. Stanisławowi Nowakowi Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego. Decyzję o włączeniu jednostki OSP Sucha Beskidzka Miasto do KSRG wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość była także okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów.