Poprzednia wersja

XXIII Zjazd Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, który obradował w dniu 25 listopada w Suchej Górnej, wybrał na nowego prezesa Helenę Legowicz, która jest pierwszą kobietą stojącą na czele Związku od chwili jego powstania w 1947 r. Wśród gości Zjazdu tej największej, dziesięciotysięcznej polskiej organizacji na Zaolziu znaleźli się m.in. senator RP Andrzej Pająk, senator RCz Jerzy Cieńciała oraz konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski. W okolicznościowych przemówieniach apelowali oni o jedność oraz deklarowali swoją pomoc tak dla PZKO, jak i dla całej społeczności polskiej z zachodniego Śląska Cieszyńskiego. Według ocen delegatów jedność udało się zachować, czego oznaką jest pozostanie Związku w ramach Kongresu Polaków, a także wybór nowej prezes, kojarzonej powszechnie z działalnością w obu tych organizacjach.