Poprzednia wersja

W dniu 10 marca 2014r. Andrzej Pająk wziął udział w uroczystości, podczas której na budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach, dawnej siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, została odsłonięta tablica upamiętniająca Józefa Świdra ps. „Mściciel”, dowódcę oddziału partyzanckiego „Wiarusy”. Wśród licznie przybyłych gości był także poseł Marek Łatas, a także przedstawiciele miejscowych samorządów różnego szczebla, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz lokalnych stowarzyszeń, organizacji, służb, inspekcji i straży.


Osiemnastoletni Józef Świder na przełomie 1945/1946 roku został żołnierzem zgrupowania partyzanckiego AK „Błyskawica” pod dowództwem mjr. Józefa Kurasia „Ognia”. Po jego śmierci i ogłoszeniu amnestii przez komunistów w 1947 r. zgrupowanie błyskawica przestało istnieć. Józef Świder nie ujawniając się, pozostał w konspiracji. Wiosną stworzył kilkunastoosobowy oddział, któremu nadal kryptonim „Wiarusy”. Jesienią 1947 roku oddział „Wiarusy” nawiązał współpracę z poakowską organizacją konspiracyjną. W połowie lutego 1948 roku grupa „Mściciela” została osaczona w Lubniu. Józef Świder zginął 13 lutego 1948 roku w czasie strzelaniny z siłami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ubekami i milicjantami otaczającymi dom, w którym ukrywali się partyzanci. Zginął on rok po swoim dowódcy Józefie Kurasiu. Do dziś nie jest znane miejsce ich pochowania. Uroczystość uświetnił ceremoniał w wykonaniu Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Błyskawica”.