Poprzednia wersja

W dniu 25 kwietnia 2014r. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini – Sierszy obchodził jubileusz związany z 50-leciem opuszczenia przez pierwszych absolwentów Zasadniczej Szkoły Górniczej oraz 20-leciem nadania Aktu Erekcyjnego Zespołowi Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. W tym dniu nadano także szkole sztandar. W uroczystych obchodach wziął udział senator Andrzej Pająk.Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Barbary w Trzebini-Krystynowie, w czasie której poświęcony został Sztandar, a następnie, przy wtórze Orkiestry Górniczej, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły wraz z uczniami przeszli do budynku szkoły, gdzie w hali sportowej miały miejsce uroczystości związane z przekazaniem Sztandaru i Jubileuszem Szkoły. Ceremonią towarzyszącą obchodzonemu Jubileuszowi była uroczystość związana z kanonizacją Jana Pawła II.