Poprzednia wersja

Delegacje Rządu RP, Senatu RP i Ambasady RP w Kijowie goszczące w dniach 18 – 19 lipca 2020 r. w Winnickim Okręgu Konsularnym złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Żytomierzu. Minister Jan Dziedziczak oraz senatorowie Kazimierz Ujazdowski i Andrzej Pająk złożyli kosze biało-czerwonych róż w hołdzie nieżyjącemu Prezydentowi. Wraz z nimi kwiaty złożył Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, któremu towarzyszył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. W uroczystym upamiętnieniu Prezydenta licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich z Żytomierza.

Reprezentanci części z tych organizacji spotkali się następnie z gośćmi z Polski w żytomierskim Domu Polskim. Spotkanie miało charakter poznawczy, ale też twórczy, czemu sprzyjała aktywna wymiana myśli i doświadczeń. Nie zabrakło też wspomnień, gdyż niemal każdy z gości odwiedził już niegdyś Dom Polski w Żytomierzu. Na koniec spotkania, zarówno goście z kraju, jak i przedstawiciele środowiska polskiego z Żytomierza podziękowali Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy za jego pracę na rzecz Polaków na Ukrainie.