Poprzednia wersja

W środę 25 października 2017 r. w hotelu Beskidzki Raj Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział w Krakowie, wójt gminy Stryszawa oraz właściciel „Beskidzkiego Raju” zorganizowali koncert zespołu „Akwarele” – Autonomii Narodowo Kulturalnej Polaków „Nadzieja” w Ułan-Ude w Buriacji z rosyjskiej Syberii. Podczas spotkania zorganizowanego w „Beskidzkim Raju” Polacy z Syberii pochwalili się tym, jak pamiętają o kraju swych przodków, oraz przybliżyli część kultury kraju, w którym żyją. W inicjatywie udział wzięli m. in. senator Andrzej Pająk, który jeszcze jako starosta suski położył podwaliny pod kontakty powiatu suskiego ze społecznością Ułan – Ude, starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Józef Hutniczak oraz przedstawiciele środowisk kulturalno – społecznych powiatu. W trakcie spotkania Pani prezes pokrótce przybliżyła zgromadzonym działania „polskiej autonomii”. Jej członkowie uczą języka polskiego, od 1994 roku działa w Buriacji polska szkoła, organizowane są na Syberii letnie szkoły języka polskiego. Ponadto organizują międzynarodowe polonijne konferencje naukowe oraz chronią pamięć o zesłanych Polakach poprzez wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych, które upamiętniają ważne wydarzenia historyczne związane z polskimi zesłańcami oraz ważne osobowości.