Poprzednia wersja

W dniu 16 czerwca 2017 r. Dom Polski w Żytomierzu odwiedzili członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Pająk, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pan Mikołaj Falkowski, Bartosz Musiałowicz, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie oraz Urszula Filipkowska, konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska polskiego Żytomierza i obwodu, zapoznanie się z ich działalnością i potrzebami. Spotkanie, które trwało około 2 godzin, przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Na zakończenie części oficjalnej Senator Andrzej Pająk serdecznie dziękował obecnym za ich pracę społeczną, za zachowanie pamięci o swych korzeniach. Następnie, już w formacie nieoficjalnym każdy mógł indywidualnie porozmawiać z gośćmi.