Poprzednia wersja

W dniach od 30 września do 2 października 2016 r. senator Andrzej Pająk przebywał na Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Neapolu. W tym roku spotkanie zgromadziło blisko 40 uczestników m.in. z Włoch, Irlandii, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, USA oraz Węgier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zasiadający w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Andrzej Pająk, Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, , Konsul RP w Rzymie – pani Ewa Mamaj, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej – pani dr Jolanta Tatara oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Dariusz Piotr Bonisławski. Konferencja została zorganizowana przez SWP, Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. Celem tegorocznej edycji konferencji było wyposażenie przybyłych nauczycieli polonijnych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności i narzędzia przydatne w edukacji polonijnej.