Poprzednia wersja

W piątek 23 marca 2012 r.  w Bielsku-Białej odbył się wiec pod hasłem „Tak dla referendum, nie dla pracy aż do śmierci”. W tym dniu w stolicy Podbeskidzia nie zabrakło senatora Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Pająka, a także posła PiS Stanisława Szweda.


W/w parlamentarzyści, jednoznacznie i zdecydowanie opowiedzieli się za przeprowadzeniem referendum  i potwierdzili, że 30 marca br. poprą w głosowaniu inicjatywę „Solidarności”. Odnieśli się również do reformy emerytalnej, proponowanej przez Premiera D. Tuska i Platformę Obywatelską, obnażając prawdziwe – antyspołeczne intencje. Wiec zakończył się po godzinie 16.00 na Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku – Białej. Zgromadzenie poprowadził Członek Prezydium ZR Podbeskidzie Krzysztof Chudzik, a pierwszym mówcą, który zwrócił się do licznie zgromadzonych uczestników, był Przewodniczący ZR Podbeskidzie Marcin Tyrna. Wiec został zakończony odczytaniem przesłania.

 

 

PRZESŁANIE
uczestników wiecu, zorganizowanego 23 marca 2012 r.
w Bielsku-Białej
pod hasłem
„Tak dla referendum, nie dla pracy aż do śmierci”

My, mieszkańcy Podbeskidzia, zebrani na wiecu, zorganizowanym przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 23 marca 2012 roku w Bielsku-Białej, na który zaproszeni zostali – w celu wysłuchania publicznego – wszyscy parlamentarzyści naszego regionu, wzywamy rząd do wycofania się z planów pospiesznego wydłużenia wieku emerytalnego. Domagamy się przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w tej sprawie, mogącego być równocześnie korektą ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, przed którymi społeczeństwo zostało oszukane, gdyż w trakcie kampanii przedwyborczej obecnie rządząca koalicja zataiła plany wydłużenia wieku emerytalnego. Rezygnacja z przeprowadzenia referendum byłaby też rezygnacją z jednego z najbardziej powszechnych narzędzi społecznej konsultacji, a to stanowi zagrożenie dla demokratycznych sposobów wypowiadania się przez społeczeństwo w najbardziej ważkich sprawach, a do takich z pewnością należy wiek emerytalny.

Żądamy rezygnacji z pospiesznego wprowadzania nieprzemyślanych zmian w systemie emerytalnym, przeprowadzanych na zamówienie biznesowych elit i w zgodzie z zachodnimi, liberalnymi trendami, całkowicie nieprzystającymi do polskiej rzeczywistości.

Domagamy się zastąpienia dyktatu rządzących autentycznym dialogiem w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Podstawową kwestią jest Narodowa Strategia Demograficzna, która może zapobiec katastrofie demograficznej w Polsce. Niezbędna jest też analiza rynku pracy, w tym kluczowe kwestie bezrobocia wśród młodych ludzi i zarobkowej emigracji Polaków. Do tego potrzebny jest faktyczny dialog, a nie propagandowy, całkowicie niewiarygodny i niereprezentatywny teatr, nazwany przez rządzących i usłużne im środki masowego przekazu „społecznymi konsultacjami”.

W imieniu uczestników wiecu

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marcin Tyrna