Poprzednia wersja

W sobotę 26 września 2020 r. w Kościele Parafialnym w Krzeszowie odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”. W uroczystości udział wziął senator Andrzej Pająk. Konkurs organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie po raz siedemnasty, ale po raz drugi w formule biennale. Tematem tegorocznej edycji był „Św. Michał Archanioł”, drugi patron kościoła w Krzeszowie. Św. Michał Archanioł, którego kult w tradycji chrześcijańskiej jest bardzo dawny i żywy często inspiruje wielu artystów. Aż 36 twórców ludowych i rzeźbiarzy amatorów z całej Polski, do których skierowany jest konkurs złożyło 38 prac. Większość rzeźb i płaskorzeźb wykonane zostały w drewnie, kilku uczestników zmagało się z kamieniem, a tylko jedna praca wykonana była w glince. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem obrazu Św. Michała Archanioła w ołtarzu głównym i powitaniem wszystkich uczestników wernisażu przez organizatora. Po koncercie ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów rzeźbiarzom, laureatom tegorocznego konkursu, po którym zaproszono wszystkich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które w tym trudnym roku będzie inne jak dawniej przypominając uczestnikom o roku panującej epidemii.