Poprzednia wersja

W niedzielę 10 kwietnia 2016 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w Andrychowie w uroczystościach z okazji szóstej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Obchody zorganizowano w parafii św. Macieja, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Po nabożeństwie złożono kwiaty przed tablicą smoleńską, która znajduje się na terenie parafii, ponadto poświęcono i umieszczono na ołtarzu golgoty andrychowskiej ziemię z Katynia i Smoleńska. Na koniec proboszcz ks. Stanisław Czernik przedstawił zaświadczenie o autentyczności poświęconej ziemi przywiezionej przez motocyklistów podczas 10 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. W okolicznościowym przemówieniu senator Pająk powiedział:

„Wasza ziemia krwią się dymi i dość świętych kości chowa”

Na początku mego wystąpienia kieruję słowa wdzięczności i podziękowania za zaproszenie na tą uroczystą Mszę Świętą, podczas której została poświęcona ziemia z Katynia i Smoleńska oraz z grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki*. Jakże wymowne jest to poświęcenie tej ziemi katyńskiej i smoleńskiej w dniu dzisiejszym, w miesiącu kwietniu tego roku. Bo ten rok też jest rokiem szczególnym.

W dniu 3 kwietnia 1940 r. z Kozielska wyruszył pierwszy transport z polskimi jeńcami, którzy zostali przewiezieni do miejsca kaźni w Katyniu. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się druga – największa z czterech – deportacji, która objęła około 300 tys. ludzi, głównie rodzin więźniów Kozielska i Starobielska i Ostaszkowa, którzy w tym czasie byli rozstrzeliwani, bądź już zostali zgładzeni strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje czy Charkowie. Razem cztery wielkie deportacje w głąb Związku Sowieckiego: trzy w 1940 r. i ostatnia w 1941 r., objęły prawie 1 milion osób.

W dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej samolotu rządowego przewożącego delegację państwową zmierzającą na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele.


A ziemia z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana tego Kościoła, który dokładnie 1050 lat temu przyniósł nam Ewangelię Chrystusową poprzez chrzest księcia Mieszka I dzięki czeskiej księżnej Dobrawie w 966 r. w Wielką Sobotę 14 kwietnia. Kapłana tego Kościoła, który jako jedyna instytucja trwa nieprzerwanie od 1050 lat na polskiej ziemi. Kapłana, którego bestialsko zamordowali tacy sami słudzy ideologii komunistycznej jak ci, którzy strzelali w tył głowy polskim jeńcom z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

Mając na uwadze to poświęcenie ziemi z Katynia i Smoleńska oraz z grobu bł. ks. Jerzego przychodzi mi na myśl „Legenda o garści ziemi polskiej” poety Władysława Bełzy. Poeta opisuje jak do Papieża podążyli polscy pątnicy „po relikwii kość cudowną”. Gdy bardzo nieśmiało poprosili go o ten dar relikwii dla Ojczyzny, Papież schylił głowę, zamyślił się i tak rzekł po chwili:

 

„O! Polacy! O pielgrzymi!

Na cóż wam relikwia nowa

Wasza ziemia krwią się dymi

I dość świętych kości chowa”

(…)

I wziął w rękę swą sędziwą

Polskiej ziemi grudkę małą

I na dłoń mu się, o! dziwo!

Kilka kropli krwi polało.

Weźcie, rzecze, proch ten z sobą,

i cud Boży głoście wszędzie!

Niech ta ziemia wam ozdobą

I relikwią świątyń będzie!

Niechaj proch ten z waszych progów

Wciąż wam świadczy przed oczyma:

Jak nad Boga – nie ma Bogów

Nad tę ziemię świętszej nie ma”.

 

Niech ta święta ziemia, uświęcona tak ogromną ilością krwi i cierpienia naszych rodaków, z tego ołtarza polowego obok tej andrychowskiej świątyni, przypomina nam te tragiczne dzieje Polski i Polaków, niech przypomina tę Golgotę Wschodu. Niech przypomina o naszej powinności wobec przyszłych pokoleń i o wdzięczności wobec przeszłych.

 

Nie zapominajmy o tych słowach skierowanych do Najwyższego przez poetę Adama Mickiewicza:

 

„Jeśli ja o Nich zapomnę,

Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”

 

Pamiętajmy o Golgocie Wschodu, o tragicznym locie do Smoleńska, o milionach, które pochłonął komunizm. Bo naród, który zapomni swojej historii jest skazany na jej ponowne przeżycie.

 

*Ostatecznie ze względów organizacyjnych nie została poświęcona ziemia z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nastąpi to w terminie późniejszym.