Poprzednia wersja

W dniu 27 czerwca 2014 roku w Wadowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”. Podczas uroczystego spotkania Senator RP Andrzej Pająk przyjął Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia za „zaangażowanie i nieocenione wsparcie jego działalności”. W dalszej cześci zgromadzenia wybrano nowe władze stowarzyszenia i określono kierunki działań na przyszłość.