Poprzednia wersja

W dniu 25 lutego 2017 r. odbyło się 38. Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, któremu przewodniczył jego prezes Stanisław Bednarz. Przybyli także zaproszeni goście: senator Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, burmistrz miasta Jordanowa Iwona Bilska oraz przedstawiciele rozmaitych środowisk z terenu miasta Jordanowa i okolic. W trakcie zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej, przedstawiono także sprawozdanie z działalności Towarzystwa za miniony rok, nie zabrakło także wystąpień zaproszonych gości obfitujących w serdeczne podziękowania za prężną działalność jordanowskiego Towarzystwa.