Poprzednia wersja

W piątek 1 czerwca br. w restauracji Old Joker w Jaroszowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Podokręgu Wadowice, podczas którego prezesem na czteroletnią kadencję wybrany został Henryk Sochacki z Suchej Beskidzkiej. Tym samym po 16 latach ster oddał Aleksander Cimer, który został honorowym prezesem podokręgu.

Zebranie swoją obecnością zaszczycił senator Andrzej Pająk, obecni byli również m. in. Ryszard Niemiec, szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz jego zastępca Jerzy Kowalski i przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN Jerzy Hańderek. Wadowicki podokręg jest zaliczany do wiodącego w zachodniej Małopolsce. Prowadzi rozgrywki klasy okręgowej. Poza klasą A prowadzi po dwie grupy rozgrywkowe klas B i C.