Poprzednia wersja

W dniu 23 stycznia 2021 r. w remizie OSP Zawoja Centrum odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze podsumowujące działalność jednostki w 2020 roku a także 5 letnią kadencję zarządu OSP. W spotkaniu udział wziął senator Andrzej Pająk. Jednym z najważniejszych punktów zebrania były wybory nowego zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną 5-letnią kadencję, przedstawiono także poszczególne sprawozdanie oraz plan działalności na bieżący rok.