Poprzednia wersja

W dniu 24 lutego 2024 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach za rok 2023. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk, który podziękował druhom za aktywną działalność i troskę o bezpieczeństwo sołectwa, gminy i powiatu. Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,  sprawozdania finansowe oraz z działalności Komisji Rewizyjnej, wręczono także okolicznościowe odznaczenia.