Poprzednia wersja

W dniu 18 lutego br. Senator Andrzej Pająk uczestniczył w Waksmundzie w obchodach z okazji 76. rocznicy ostatniego boju i śmierci Józefa Kurasia „Ognia”, jednego z najbardziej zasłużonych dowódców powstania antykomunistycznego.   Uroczystości rozpoczęły się w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej, gdzie po powitaniu przez Jana Kurasia, prezesa Fundacji „Pamięć i Wolność” odprawiono Eucharystię.  Zgromadzeni członkowie rodziny, Kombatanci, potomkowie żołnierzy Niezłomnych, delegacja UdSKiOR, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz mieszkańcy Podhala modlili się w intencji Ojczyzny, Józefa Kurasia „Ognia” oraz jego podkomendnych. Po Liturgii minister Kasprzyk uhonorował osoby zasłużone Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Uroczystości w Kościele zwieńczył występ patriotyczny młodzieży, po którym uczestnicy obchodów przemaszerowali na cmentarz pod Mogiłę pomordowanych mieszkańców wsi Waksmund podczas dwóch pacyfikacji dokonanych przez Niemców w 1943 roku. Po Apelu Pamięci oddając hołd „Ogniowi” i Jego żołnierzom na zakończenie uroczystości współorganizowanych przez UdSKiOR zgromadzeni złożyli kwiaty.