Poprzednia wersja

W dniu 5 września 2014 r. w Wadowicach obchodzono XIII Światowe Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Wśród gości przedsięwzięcia organizowanego przez wadowickie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka. W tym dniu Na placu Solidarności można było zobaczyć plenerową wystawę prac artystycznych osób po kryzysach psychicznych. Punktem kulminacyjnym było przejście przez symboliczne drzwi na znak solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Obok, na stanowisku informacyjnym, każdy zainteresowany mógł zasięgnąć wiadomości na temat chorób psychicznych i ich leczenia. Rozdawano też ulotki propagujące pomoc osobom chorym.