Poprzednia wersja

W sobotę 24 lipca 2021 r. w Brzeźnicy otwarto uroczyście Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne. Inauguracji działalności nowego centrum towarzyszyła akcja prozdrowotna. Uroczystość oddania nowego budynku, w której udział wziął senator Andrzej Pająk połączono z podziękowaniami dla samorządowców z okazji minionego w ubiegłym roku 30-lecia funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego. Kamień węgielny pod budowę nowego centrum został wmurowany 10 września 2017 roku, poświęcił go biskup Grzegorz Ryś. Jesienią tego samego roku rozpoczęto prace inwestycyjne. Zadanie ukończono w maju 2021. Koszt budowy Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego  wyniósł ponad 13 milionów złotych. W wielofunkcyjnym budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne będą zlokalizowane m.in.: Gminny Ośrodek Zdrowia, Oddział Rehabilitacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Usług Wspólnych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W centrum będą przyjmować lekarze specjaliści, planowane jest również uruchomienie apteki.